Podpora SYMOS´97

Metodika

Metodika výpočtu znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve vydanou publikaci Metodika výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů, kterou v roce 1979 vydalo tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR, a podstatným způsobem ji rozšiřuje.

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší.

Možnosti metodiky výpočtu

Referenční bod

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění ovzduší:

Doplňkové charakteristiky

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:

Omezení při výpočtu

Související články

VÝPOČET Stručný popis výpočtové části programu
SYMOS'97 Popis produktu
Růžice Natočení větrné růžice pro systém JTSK

Kontakt

Další informace poskytne: