Odkazy

Zákazníci a partneři

ČHMÚ Praha Český hydrometeorologický ústav
ENVI-Tech Slovakia Náš partner na Slovensku
ENVI-Tech Bohemia Náš partner v České republice

Projekty

SAMIRA SAtellite based Monitoring Initiative for Regional Air quality