News

News on our Web (only in Czech)


12.4.2021

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.7772.15301
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.
Rekompilace, aktualizace knihoven externích komponent.
Opravena chyba při generování sítě referenčních bodů.

14.01.2020

Doplněny informace o podporovaných verzích SYMOS'97.

28.8.2018

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.6814.14130
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Opravena výjimka při práci s mapou v situaci, kdy byl použit příliš velký soubor s podkladem mapy.

11.10.2017

Doplněna anglická verze webu.

22.5.2017

Byla spuštěna nová verze webu.

27.3.2017

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.6295.24465
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Doplněna možnost naimportovat hodnoty ze souboru pro typ veličiny Nox, kdy je zadáváno jednak množství NO2 tak i množství NO. Byl doplněn nový typ souboru pro import parametrů zdrojů NOx na základě „Souboru s popisem zdrojů ve formátu Symos97v2003“. Popis souborů je doplněn do nápovědy programu.

20.2.2017

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.6260.18317
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Rekompilace, aktualizace knihoven zobrazujících graf větrné růžice.

8.4.2016

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.5942.21245
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Rekompilace aplikace pro podporu Windows 10.

25.8.2015

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.5715.23590
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Upraven import referenčních bodů ze souboru formátu Symos97v2003.
Doplněna dokumentace programu. .

17.7.2014

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.5311.11674
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Doplněn nový typ veličiny Nox, kdy je zadáváno množství jak pro NO tak NO2.
Doplněna dokumentace programu. .

20.11.2013

Byl vydán SYMOS'97 v.2013 release 7.0.5072.16788
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.
Aktualizovaný ceník Upgrade z předchozích verzí naleznete zde .

10.10.2012

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.4666.12980
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Opravena chyba při zadání stejného souboru s větrnou růžicí (*.wr). V modulu Zdroje -> hromadné změny - upravena možnost zadání množství pro jednotlivé veličiny bez opuštění dialogu.

04.04.2012

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.4477.20222
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Opravena chyba při hledání výšky v interním typu výškopisu, pokud výška byla rovna Chybějící výšce a výškopis vznikl importem z textového souboru typu Symos2003. V modulu Výškopisy doplněna možnost editace Chybějící výšky u interního typu výškopisu.

02.01.2012

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.4384.24152
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. V modulu pro tvorbu izolinií doplněna změna přesnosti při zobrazení zadaných hodnot izolinií, byla doplněna možnost volby barvy při automatickém vytvoření škály.

28.06.2011

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.4196.14442
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. V modulu pro hromadnou změnu zdrojů doplněna možnost změny specifických parametrů. V modulu pro tvorbu izolinií doplněno nastavení tloušťky izolinie. V modulu pro tvorbu slepé mapy opraveno vytváření mřížky. V hlavní nabídce zakázána volba Slepá mapa v případě, že neexistuje projekt Změna přesnosti při zobrazení zadaných hodnot izolinií. Oprava chyby při změně pořadí sloupců při uložení výsledků výpočtu.

09.09.2010

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.3903.24194
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Byla doplněna možnost použít textový soubor s výškopisem z verze Symos97v2003 typu SURFER. Byla doplněna možnost vzájemného přepočtu parametrů w0, d, Vs u bodových zdrojů.

26.01.2010

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.3673.19403
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Byla doplněna podpora pro Windows 7 32 bit a Windows 7 64 bit.

03.06.2009

Stanovení hodnot natočení větrné růžice v souřadném systému JTSK
Hodnoty natočení naleznete v sekci Natočení větrné růžice.

27.11.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2887.14755
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Byla opravena chyba při konverzi textových výškopisů.

11.10.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2840.14070
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Byla opravena chyba při exportu denních koncentrací.

1.10.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2830.16679
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE. Podstatnou změnou je zahrnutí vlivu Pd do výpočtu denních koncentrací.

14.8.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2782.15445
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE, jedinou změnou je doplnění dll knihovny pro podporu HASP, která nemusí být přítomna ve všech systémech.

29.6.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2736.21146
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE, významným rozšířením je vykreslení izolinií.

27.4.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2673.11166
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

28.3.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2643.12855
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

7.3.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2622.17357
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

12.2.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2592.17210
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

15.1.2007

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2571.17808
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

12.12.2006

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2537.19753
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

11.12.2006

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2536.21645
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.
Registrovaní uživatelé obdrží automaticky tuto verzi poštou (důvodem je velikost souborů výškopisu).

27.11.2006

Byl vydán SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2522.25890
Instalační balíček je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.
Popis změn je ZDE.

10.11.2006

Byla vydána nová verze programu SYMOS'97 v.2006 release 6.0.2505.25890.
Více informací najdete v letáku.
Verze programu SYMOS'97 v.2006 je ke stažení v sekci Podpora - SYMOS ´97.

17.03.2006

Připravujeme přechod na novou verzi .NET Frameworku pro programy ISKO 2. Uživatelé ISKO 2 by si měli stáhnout a nainstalovat Microsoft® .NET Framework verze 2.0 ze sekce Podpora - Ostatní, aby měli své počítače na tento přechod připraveny.

Instalace nové verze .NET Frameworku nemá žádný vliv na současnou verzi programů ISKO 2.

15.12.2004

Nový ovladač klíče HASP pro Windows XP se SP2 pro procesory ATHLON 64 v sekci Podpora - Ostatní.

23.06.2004

Oprava programu SYMOS97v2003 na verzi 5.1.4 v sekci Podpora - SYMOS ´97.

21.10.2003

Oprava programu SYMOS97v2003 na verzi 5.1.3 v sekci Podpora - SYMOS ´97.

17.04.2003

Oprava programu SYMOS97v2003 na verzi 5.1.2 v sekci Podpora - SYMOS ´97.